Blaszok Child top WordPress theme

Blaszok Child top WordPress theme
Theme Name:Blaszok Child
Author:massivePixelCreation
Theme Used on:516 websites
Theme Folder:blaszok-child
Last Version:1.0
Author Homepage:
Theme Homepage:

Blaszok Child top WordPress theme. Child theme for the Blaszok Theme